top of page
Asbest Reeel Estate.jpg

Asbestinventaris

Asbestinventarisatie verkoop

Vanaf 23 november 2022 is een Asbestinventarisattest nodig bij de verkoop van gebouwen die dateren van vóór 2001. Dit attest moet opgemaakt worden door een gecertificeerde deskundige die volgens het wettelijke niet-destructieve protocol van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) werken. Na een plaatsbezoek en de vereiste monsternames, ontvangt u van ons een attest dat bij de ondertekening van de verkoopsovereenkomst (compromis) bijgevoegd dient te worden.

Asbestinventaris werkgevers

Sinds 1995 is de werkgever, ook al is deze niet de eigenaar van de bedrijfsgebouwen, verplicht een inventaris op te maken van al het asbest en asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen.

Wanneer uit deze inventaris blijkt dat er asbest in de onderneming aanwezig is, stelt de werkgever bovendien een beheersprogramma op. Dit programma heeft tot doel de blootstelling aan asbest van de werknemers, die al dan niet behoren tot het personeel van de onderneming, zo laag mogelijk te houden.

Bij het opstellen en het bijwerken van de inventaris en/of beheersprogramma kan de werkgever zich laten bijstaan door een deskundige asbestinventarisatie.

verloop asbestinventarisering

Vooronderzoek: Bij de bevestiging van de afspraak, sturen wij u de opdrachtformulieren en een aanstiplijst met de documenten en inlichtingen die u ons bij voorkeur op voorhand bezorgt. Dit omvat bijvoorbeeld bewijs van eigendom, plannen, bewijs van bouwjaar, bouwaanvragen, facturen van de bouw en/of verbouwingen. Hoe meer informatie u ons kan bezorgen des te vlotter verloopt het plaatsbezoek. Zo kunnen wij meer asbestverdachte materialen als niet-asbesthoudend catalogiseren en dus een gunstiger asbestattest voor u!

Op het afgesproken tijdstip komen we langs voor het plaatsbezoek. Hierbij doen we een rondgang doorheen het gebouw en eventuele bijgebouwen. Daarbij controleren we de gebruikte en aanwezige materialen. Bij materialen die we als asbestverdacht aanschouwen en niet kunnen uitsluiten op basis van het vooronderzoek, nemen we stalen ter analyse in het labo om deze materialen alsnog uit te uitsluiten als asbesthoudend en dus ook hier weer een gunstiger asbestattest te kunnen afleveren. Alle monstername-punten worden zorgvuldig gekozen om schade te beperken, ook laten we de ruimtes steeds netjes achter en de staalnamepunten weer correct en veilig afgesloten.

 

Nadat we het analyserapport van het laboratorium hebben ontvangen, verwerken we alle informatie van het vooronderzoek en plaatsbezoek in de software van OVAM om het asbestattest te genereren. Dit attest wordt na betaling van de factuur, per mail verstuurd.

andere keuringen

elektrische keuring.png

Elektriciteit

Bij de verkoop of verhuur van een pand is een geldige (her)keuring van de elektrische installatie verplicht. Dit document dient ten laatste bij het ondertekenen van de notariële akte of de ondertekening van het huurcontract aanwezig te zijn.

EPC.png

EPC

Een EPC (energieprestatiecertificaat) toont aan hoe energiezuinig een woning of appartement is met een label. In een EPC staan ook aanbevelingen om het vastgoed energiezuiniger te maken.

Contact
bottom of page