top of page
Riolering Reeel Estate.jpg
riolering.png

Riolering

Om een nieuwbouw aan te sluiten op het publieke waternet, is een keuring van de binneninstallatie in het gebouw vereist. Via een dergelijke keuring vermijdt u dat eventuele besmettingen of vervuilingen in contact kunnen komen met het publieke waternet en zich via deze weg verder kunnen verspreiden.

 

U wordt ook verplicht stil te staan bij het water dat uw gebouw verlaat. Bij nieuwbouw of renovaties, dient u de privéwaterafvoer te laten keuren. Met "privéwaterafvoer"; wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.


Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is op de openbare riolering (wanneer de openbare weg een openbare riolering heeft) en in bepaalde gevallen op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie. De deskundige gaat ook na of hemelwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.


Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering.

bottom of page