top of page
Plaatsbeschrijf Reeel Estate.jpg
paatsbeschrijf.png

Plaatsbeschrijving

Bij het verhuren van een woning of appartement is het verplicht om bij intrede van de huurder een plaatsbeschrijving op te maken. Er zijn geen vormvereisten en huurder en verhuurder kunnen dit onderling opstellen. Toch is het aan te raden om een plaatsbeschrijving door een deskundige vastgoedexpert te laten opmaken om de nauwkeurigheid en de onafhankelijkheid te waarborgen. Het opstellen van een plaatsbeschrijving is niet enkel van toepassing bij het huren van een residentieel pand, ook voor het huren van kantoor- en/of bedrijfsgebouwen zorgen wij voor een gedetailleerde beschrijving van deze panden.


Bij einde van het huurceel, komen onze experten opnieuw ter plaatse om een proces verbaal van uittrede op te stellen met een nazicht van de toestand van de woning of appartement. Bij schade aangebracht aan het vastgoed, wordt in alle onafhankelijkheid en met kennis van zaken een schadebestek opgemaakt. Dit proces verbaal van uittrede kan nadien dienst doen als document ter vrijgave van de huurwaarborg.


Maar er zijn nog andere toepassingen waarbij een plaatsbeschrijving aangewezen is. Zo worden er vaak ook beschrijvingen opgesteld voor aanvang van werken aan het pand waarin of waaraan gewerkt zal worden en bovendien ook vast en zeker van de aanpalende panden. Het proces verbaal van deze plaatsbeschrijving kan nadien als bewijsstuk dienen indien er discussies zouden ontstaan over eventueel ontstane schade, die al dan niet te wijten aan de uitgevoerde werken.


Tot slot wordt er ook beroep gedaan op onze expertise bij het verkopen of aankopen van een pand. Ook dan kan het optekenen van de bestaande toestand nuttig zijn om de rechten te garanderen, voor het geval er wijzigingen optreden aan de staat van het verkochte goed tussen het tekenen van de voorlopige verkoopsovereenkomst en het verlijden van de aankoopakte.

bottom of page