top of page

Wanneer hebt u een EPC-verslag nodig?

In onze dagelijkse vastgoedpraktijk komen we af en toe nog ongeldige EPC-attesten tegen. Maar wanneer is een EPC-attest nu precies nodig en hoe lang blijft deze geldig? Wilt u een woning, appartement, ... te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, via een makelaar, ...) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden.

Let hierbij ook op: Het EPC moet geldig zijn van het moment van te koop of te huur stellen tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst.


In principe is een EPC-attest dat conform is opgesteld, 10 jaar geldig. Dit geldt voor EPC-attesten voor residentiële en kleine niet-residentiële panden. Een attest ouder dan 10 jaar, is bijgevolg vervallen en niet langer geldig. Wat het verhuren van residentiële panden betreft, geldt bovenstaande regel onverminderd. Complexer wordt het als u dit pand wil verkopen. In 2019 is de manier van berekenen van de EPC-waarde gewijzigd wat maakt dat vanaf 2022 enkel EPC-attesten opgemaakt door een deskundige ná 1 januari 2019 nog geldig zijn voor het verkopen van het pand. U dient dus een nieuw conform attest te laten opstellen, ook al is uw attest bijvoorbeeld opgesteld in 2018 en dus nog maar 4 jaar oud. Wanneer is een EPC-attest niet verplicht? Een onbewoonbaar verklaard pand of een pand dat gesloopt gaat worden, dient geen geldig EPC-attest te hebben bij verkoop. Welke sancties hangen aan inbreuken tegen deze verplichtingen vast? Indien u een pand verhuurt zonder een geldig EPC-attest, riskeert u een administratieve boete gaande van 500 EUR tot 5.000 EUR. Het Vlaams Energieagentschap voert hierop de controles uit. Bovendien zal u alsnog verplicht zijn een EPC-attest te laten opmaken. Indien u een pand verkoopt zonder geldig EPC-attest van na 1/01/2019 leidt dit niet tot automatische nietigheid van de verkoop, maar als uw koper kan aantonen dat een "goede EPC-waarde" essentieel is voor zijn beslissing tot aankoop of de EPC-waarde valt veel slechter uit dan voorgehouden met een ongeldig EPC-attest, dan kan deze koper mogelijk wel een schadevergoeding afdwingen via de rechtbank of misschien wel een ontbinding van de koopovereenkomst. Meer vragen over dit onderwerp of u wenst een EPC-attest te laten opmaken door de deskundigen van Reeel Estate, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons voor een afspraak.
Comentarios


bottom of page